blog-resim

Elektrikli Vinçler Hakkında Bilgi

Elektrikli Vinç, ağır yük kaldırmada bir yerden bir yere taşınmasında kullanılan çelik halatlı vinçlerdir.

Çelik halatlı elektrikli vinçler hareket kabiliyetlerine göre üç sınıfa ayrılır:

Birinci sınıfdakiler iki hareketlidir. Düşey yönde aşağı ve yukarı hareket ederler. (Sabit kaldırma da kullanılar vinç)

İkinci sınıfdakiler dört hareketlidir. Aşağı yukarı hareketlerden başka, köprü kirişi boyunca sağ ve sol yönde hareket ederler (Alttan askılı monoray vinç ve köprü üstünde yürüyen arabalı vinç)

Üçüncü sınıfdakiler altı hareketlidir. Hol boyunca ileri-geri-sağ-sol-aşağı-yukarı hareket ederler. Bu hareketi köprü kirişlerinin her iki tarafında yer alan köprü yürüyüş başlıkları sayesinde yaparlar.

(Tek kirişli gezer köprü vinci, çift kirişli gezer köprü vinçleri, tek kirişli portal vinçler, çift kirişli portal vinçler)

Köprü yürüyüş başlıkları üstten yürüyen ve alttan askılı olmak üzere iki farklı tipte işletmenin kullanım alanına göre seçim yapılır.

Elektrikli vinç pek çok iş alanında  kullanılmaktadır. Elektrikli vinçlerin en çok kullanıldığı ve en çok verim alındığı alan hiç şüphesiz gelişen ve büyüyen sektörü ile sanayi sektörüdür.